Tin PVEP Tổng Giám đốc PVEP gửi thư chúc mừng PVEP POC xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác năm 2016 trước kế hoạch 31 ngày
Nhân dịp Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) - Đơn vị thành viên của PVEP chính thức chính thức hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí được giao năm 2016 vào ngày 29/11/2016, về đích trước kế hoạch 31 ngày, Tiến sỹ Ngô Hữu Hải – Tổng Giám đốc PVEP đã gửi thư chúc mừng tới Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên PVEP POC. Ban biên tập website kính gửi tới độc giả toàn văn bức thư.