Thực hành tiết kiệm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Rà soát, điều chỉnh từng hạng mục

05/08/2016

 Để ứng phó với những khó khăn trong năm 2016, đặc biệt là tác động bất lợi từ việc giá dầu giảm sâu và kéo dài, một trong những giải pháp cấp bách Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện quyết liệt trong toàn hệ thống là rà soát, tiết giảm hợp lý tối đa các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Vào cuộc quyết liệt

Ngay từ cuối năm 2015 và những ngày đầu năm 2016, Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 28-10-2015 về tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Tập đoàn, tiếp theo là Chỉ thị số 1479/CT-DKVN ngày 15-3-2016 về việc rà soát tiết giảm chi phí; Chỉ thị số 502/CT-DKVN ngày 25-3-2016 về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công nhân Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố

Nội dung chính của các văn bản nêu trên là chỉ đạo tất cả các đơn vị thành viên Tập đoàn rà soát, tiết giảm tối thiểu 20-30% chi phí. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các giải pháp giữ vững thị trường và việc làm cho người lao động; đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội thực hiện dịch vụ ra ngoài ngành để bù đắp phần dịch vụ trong ngành bị suy giảm.

Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với từng nhà thầu dầu khí, từng đơn vị thành viên để giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cho đơn vị; các đơn vị căn cứ vào thực tiễn ở đơn vị đã xây dựng chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị; triển khai các giải pháp cấp bách, hữu hiệu để ứng phó với những khó khăn nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, tất cả các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện rà soát, tiết giảm hợp lý tối đa các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 phù hợp với bối cảnh giá dầu và khí giảm; đăng ký mức tiết giảm theo từng khoản mục yêu cầu, trình Tập đoàn xem xét trong tháng 4-2016. Tổng giám đốc Tập đoàn đã thông qua kế hoạch tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của các đơn vị thành viên, theo đó tổng số tiết giảm theo kế hoạch của toàn Tập đoàn năm 2016 là 9.052 tỉ đồng.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc; tất cả các đơn vị thành viên Tập đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện rà soát, tiết giảm chi phí năm 2016. Các chỉ tiêu tiết giảm tập trung vào những nội dung sau: Tiết giảm chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị, năng lượng; sử dụng vật tư thiết bị trong kho, tiết giảm mua mới vật tư thiết bị; đàm phán tiết giảm giá vật tư, thiết bị đã ký hợp đồng; tự thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng…

Kết quả 6 tháng đầu năm toàn Tập đoàn đã thực hiện tiết giảm 4.741 tỉ đồng, bằng 52,4% so với kế hoạch năm.

Hiện nay, Tập đoàn đang tiếp tục rà soát, tối ưu chương trình công tác và chi phí các dự án đang khai thác; rà soát tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu khí năm 2016, phấn đấu thực hiện khai thác dầu là 17 triệu tấn, vượt 1 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao cả năm 2016 (16,03 triệu tấn). Cân đối sản lượng khai thác ở những lô, mỏ có giá thành tốt (Cửu Long JOC, Vietsovpetro…) để bù đắp sản lượng cho các mỏ, lô có giá thành cao (Sông Đốc - Lô 46/13, Lam Sơn JOC - Lô 01/97& 02/97…).

Thực hiện sáng tạo

Ở Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) đã triển khai đồng bộ các giải pháp địa - kỹ thuật, khoa học và công nghệ, phát huy nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Tại Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), công tác tiết giảm không chỉ riêng năm 2016 mà kể cả những năm trước đây luôn được chú trọng, quan tâm. Người lao động của PV GAS cũng không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản phẩm hàng hóa tạo ra có tính cạnh tranh cao và xem việc tiết giảm là một trong những chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch của từng đơn vị.

PVEP đã xây dựng nhiều phương án sản xuất kinh doanh theo các mức giá dầu khác nhau để kịp thời ứng phó với biến động của giá dầu kèm theo một loạt các giải pháp, hành động quyết liệt như: xem xét lại giá thành khai thác và hiệu quả vận hành của từng mỏ, cắt giảm tối đa chi phí vận hành của từng mỏ, rà soát và giảm chi phí quản lý tại tổng công ty và tất cả các đơn vị thành viên của PVEP... Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, trong 6 tháng đầu năm 2016 PVEP đã tiếp nhận 15 bộ hồ sơ đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật với số tiền làm lợi ước tính gần 47,7 triệu USD.

Đối với PVFCCo, tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát cắt giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu và chi phí quản lý bán hàng. PVFCCo đã thường xuyên rà soát, đánh giá các khoản mục chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng tối ưu gắn với chiến lược tổng thể phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã nỗ lực tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất vận hành giàn khoan, máy móc thiết bị, sắp xếp tổ chức sản xuất nhằm khai thác triệt để công suất máy móc thiết bị, tối ưu hóa các thiết bị sở hữu, giảm thiểu tiêu hao năng lượng, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả; tối ưu hóa nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo và sử dụng nguồn lao động người Việt Nam, tiết kiệm trong các chi phí quản lý hành chính; kiểm soát chặt chẽ công tác bảo trì giàn khoan nhằm giảm chi phí bảo trì, cũng như thương thảo để giảm giá đầu vào.

Với Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans), tổng công ty luôn chủ động và quyết liệt trong việc rà soát tiết giảm các chi phí, ban hành lại định mức tiêu hao nhiên liệu, tối ưu hóa quá trình vận hành đội tàu, tiết giảm 5-10% chi phí nhiên liệu; cắt giảm các chỉ tiêu ngân sách trong chi phí quản lý, mua sắm vật tư thiết bị; giảm bớt hạng mục nâng cấp sửa chữa chưa cần thiết, rút ngắn thời gian tiến độ sửa chữa tàu…

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) luôn chú trọng công tác tối ưu hóa vận hành sản xuất và quyết liệt thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Công ty đã thực hiện rà soát phân kỳ và tiết giãn các hạng mục đầu tư, mua sắm phù hợp nhất với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại để tiết kiệm chi phí. Rà soát, tiết giảm chi phí quản lý. Nâng cao hiệu suất chế biến, tối ưu hóa trong vận hành, sản xuất dẫn đến giảm thiểu hệ số tiêu hao. Các thông số vận hành tối ưu được thiết lập năm 2015 được tiếp tục duy trì, các giải pháp cải hoán và các giải pháp điều chỉnh thông số vận hành được triển khai quyết liệt.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các doanh nghiệp trong Tập đoàn đã đạt được những kết quả rất khả quan. Đặc biệt, người đứng đầu mỗi cấp ủy đảng, từng cơ quan, đơn vị đã quyết liệt tiến hành thực hiện cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực từ ý thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động toàn ngành Dầu khí trong bối cảnh khó khăn chung của Tập đoàn hiện nay.

Theo Petrotimes

page_views: 1636

Tin nổi bật