TS. Ngô Hữu Hải

Ông Ngô Hữu Hải sinh năm 1962 tại Nghệ An. Ông là Tiến sĩ Công nghệ Khai thác Dầu khí tại trường Đại Học Mỏ địa chất Hà Nội, sử dụng thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Nga

Là một trong những người tham gia trực tiếp khai thác những tấn dầu đầu tiên trên Mỏ Bạch Hổ trên giàn MSP-1, Ông đã trải qua gần mười năm công tác tại hầu hết các giàn khai thác dầu khí ngoài biển thuộc Mỏ Bạch Hổ từ năm 1985 đến năm 2006, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như: Đốc công, Giàn trưởng, Kỹ sư trưởng, Chánh chuyên gia Công nghệ Khai thác Dầu khí, Xí nghiệp Khai thác thuộc Liên doanh Vietsovpetro, Chánh kỹ sư, Giám đốc Xí nghiệp Đại Hùng.

Tháng 8/2006, Ông được bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Công ty liên doanh Hoàn Vũ kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hoàng Long (Hoàng Long JOC). Tháng 8/2008, Ông được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hoàng Long và Công ty Hoàn Vũ JOC. Dưới sự lãnh đạo của Ông, Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC đã có sự phát triển mạnh mẽ, từ giai đoạn khó khăn vươn lên trở thành công ty khai thác dầu khí lớn thứ hai tại Việt Nam chỉ sau Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, hiện đang điều hành khai thác dầu khí tại những mỏ quan trọng như Mỏ Tê giác Trắng, Mỏ Cá Ngừ Vàng.

Từ tháng 1/2013, Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) kiêm Chủ tịch Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (PVEP POC), đơn vị thành viên của PVEP. Ông phụ trách trực tiếp Ban Phát triển Khai thác, Công ty PVEP POC. Về mặt chuyên môn, Ông Ngô Hữu Hải được phân công thay mặt Tổng giám đốc điều hành chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi giám đốc đi vắng, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp các công tác liên quan đến hoạt động phát triểnvà khai thác tại các dự án Dầu khí.

Từ tháng 11/2015, Ông làm Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Ông Ngô Hữu Hải còn là tác giả và đồng tác giả của nhiều Sáng Kiến Cải Tiến Quan trọng về Kỹ thuật và Quản lý, trong đó đáng lưu ý là:

- Sáng kiến "Kết nối các Mỏ Hải Sư Trắng, Hải Sư Đen với Mỏ Tê Giác Trắng (TGT)" tiết kiệm được 480 triệu Đô La Mỹ cho Thăng Long JOC, trong đó mang về cho phía Việt Nam 250 triệu Đôla Mỹ

- Sáng kiến “ Giải pháp Thay Thế Nút Chặn Cáp Tời Bằng Van Chặn Cho Đầu Giếng Ngang” áp dụng cho mỏ Tê Giác Trắng làm lợi 2,5 triệu USD

- Sáng kiến “Một Bộ Máy Nhân lực Làm việc cho hai công ty liên doanh theo hai hợp đồng dầu khí”, Tái cấu trúc 02 Công ty HLHV JOCs, hợp lý hoá bộ máy và nguồn lực của hai Công ty, Tiết kiệm Chi phí Hành chính 7 Triệu Đôla Mỹ/năm, cùng với hơn hơn 11 sáng kiến khoa học kỹ thuận khác đã được công nhận chính thức tác giả, đồng tác giả.