TS. Hoàng Ngọc Đang

Ông Hoàng Ngọc Đang sinh năm 1957 tại Nam Định. Ông tốt nghiệp kỹ sư địa chất tại Rumani năm 1982 và bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Địa chất Dầu khí tại trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội năm 2002. Tính đến năm 2013, Ông đã có hơn 30 năm cống hiến cho ngành dầu khí. 

- Từ năm 1983 đến năm 1993, Ông là Kỹ sư Địa chất tại Viện Dầu khí (VPI). 

- Từ năm 1993 đến năm 2003, Ông giữ vị trí kỹ sư cao cấp chuyên ngành Địa chất tại Công ty BP Việt Nam – một trong những Công ty dầu khí lớn và có mặt đầu tiên tại Việt Nam vào thập niên 90. Ông Hoàng Ngọc Đang là một trong số rất ít cán bộ của Việt nam được các công ty dầu khí hàng đầu thế giới đánh giá là chuyên gia trong lĩnh vực địa chất – địa vật lý có kinh nghiệm và kiến thức ngang tầm chuyên gia quốc tế. Trong thời gian làm việc cho Công ty BP, Ông đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khí của Việt Nam.

- Từ tháng 3/2003 đến 8/2006, ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tìm kiếm Thăm dò, Công ty Liên doanh Điều hành chung Lam Sơn, tham gia triển khai thăm dò khai thác dầu khí Lô 01&02/97, Bể Cửu Long, Việt Nam và góp phần quan trọng trong việc tìm ra phát hiện Mỏ Thăng Long, Đông Đô.

- Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực địa chất dầu khí và đã kinh qua nhiều vị trí quản lý tại các Dự án/Đơn vị, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietNam) đã quyết định điều động và bổ nhiệm Ông làm Phó Trưởng Ban Tìm kiếm Thăm dò Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào tháng 6 năm 2006 và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban từ tháng 3/2007 đến tháng 01/2012.  Trong thời gian này, Ông Hoàng Ngọc Đang đã có đóng góp quan trọng và tích cực vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của các hoạt động tìm kiếm thăm dò của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xét về số lượng các hợp đồng dầu khí mới được ký kết, số lượng phát hiện dầu khí, số lượng gia tăng trữ lượng dầu khí và số lượng các vòng đầu thầu các lô mở và quốc tế được tiến hành.

- Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban Tìm kiếm Thăm dò, Ông được phân công kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) trong giai đoạn từ  tháng 3/2007 đến tháng 1/2009. 

- Từ tháng 02/2012 đến nay, ông Hoàng Ngọc Đang đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm giữ trọng trách là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).