Bà Lê Thị Lam Giang

Bà Lê Thị Lam Giang sinh năm 1963 tại Hà Nội. Bà tốt nghiệp Trường Đại học Thuỷ lợi năm 1986 và có bằng Thạc sỹ Khoa học Địa chất Dầu khí tại trường Đại học Tổng hợp Brunei (UBD) năm 2006.
 
Từ tháng 01/1988 đến tháng 6/1994, Bà là kỹ sư tại Viện nghiên cứu Khoa học Thủy lợi.

Từ tháng 6/1994 đến tháng 8/2002, Bà Lê Thị Lam Giang chuyển công tác sang ngành dầu khí, trải qua các vị trí công tác: trợ lý kỹ thuật, kỹ sư Công nghệ Mỏ tại phòng Thăm dò – Địa chất mỏ tại Công ty Giám sát các Hợp đồng Chia Sản phẩm Dầu khí (PVSC); kỹ sư Công nghệ Mỏ tại Công ty PVSC/PIDC. Tháng 8/2002 đến tháng 08/2006 bà được bổ nhiệm giữ chức Phó phòng Công nghệ Mỏ và Khai thác Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC - là một trong hai đơn vị tiền thân của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP). Từ tháng 9/2006 đến tháng 5/2007, Bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Ban Malaysia thuộc PIDC.

Từ tháng 5/2007 đến tháng 3/2010, Bà được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Công nghệ Mỏ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và sau đó được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Công nghệ Mỏ của PVEP từ tháng 3/2010 đến tháng 11/2010. Bà Lê Thị Lam Giang là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất can đảm tham gia đoàn công tác của PVEP tới những đất nước xa xôi, điều kiện chính trị, xã hội đầy khó khăn, bất ổn để đặt những viên gạch đầu tiên cho các dự án thăm dò khai thác của Tổng công ty tại nước ngoài như Iraq, Iran, Algeria, v.v…

Tháng 11/2010, Bà được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm giữ vị trí Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).